Voor dit ritueel heb je een aantal dingen nodig zoals,1 witte roos nog niet volledig in bloei met de doornen er nog aan,1 rode roos deze mag in de bloei staan maar moet ook nog de doornen hebben,en ongeveer 2.5 ketting en kaarsen.

Kleding eisen voor de sub/slavin gewone kleding is voldoende wat ze wel moet dragen is haar halsband.De sub/slavin heeft 1 witte roos in haar handen.De Dominant heeft 1 rode roos welke bijna volledig geopend is.Het paar samen met een of twee van hun beste vrienden staan recht tegenover elkaar.De sub/slavin houdt haar witte roos vast.Haar Dominant die zijn rode roos vast houdt verwijderd haar halsband.Hij beweegt de halsband snel door de vlammen van de kaars en bevestigd de halsband weer om haar hals.Tijdens het vastmaken,zweert hij dat hij haar altijd zal beschermen en leiden tot in de eeuwigheid.Met de doorn van zijn rode roos,prikt hij haar middel vinger en laat twee druppels bloed vallen op de witte blaadjes van haar roos.Zij bied dan de doorns van haar witte roos aan haar Dominant en hij prikt zich zelf in zijn eigen vinger.Hij laat dan twee druppels bloed vallen een op zichzelf en de ander op haar druppel bloed.De twee drukken dan de wonden van hun vingers tegen elkaar en leggen hun wederzijdse eed van trouw af,terwijl het bloed zich met elkaar vermengd.De getuige of vriend neemt dan een stuk van de ketting en trekt dit snel door het vuur,waarna dit om het paar heen slaat.Wederom legt het paar tegen elkaar de eed van trouw af welke gebonden is door hun ziel tot in de eeuwigheid.De rozen worden tegen elkaar gedrukt waarbij het bloed het zijne raakt en worden dan ook met het paar verwisseld.De ketting wordt verwijderd en wordt dan zorgvuldig en voorzichtig in een doek gevouwen en terug gegeven aan het paar bij het einde van de ceremonie.De rozen worden in een vaasje gezet en zullen later naar hun kamer worden gebracht.Als herinnering aan hen om de verbintenis van hun nieuwe verbond ook die nacht met de verbintenis van hun gezamelijke lichamen te doen hernieuwen.

Collaring Ritueel 2  Gorean Ko-laring.

Hij loopt naar het meisje,laat haar opstaan en leidt haar de trappen af naar de kerker.De ruimte is verlicht met kaarsen.Verse rode rozen staan in de vazen in de hoeken.Twee getuigen wachten in hun stemming zwarte kleding.Midden in de ruimte ligt op de grond Masters Homestone de steen die hij daarvoor met eigen hand uit eigen grond heeft genomen.Hij brengt het meisje vlak voor de Homestone en laat haar knielen op een fur.Dan gaat hij aan de andere kant van de Homestone staan.Hij laat zijn blik rustig door de ruimte gaan om zich tenslotte tot het meisje aan zijn voeten.Een tevreden glimlach komt om zijn mond als hij haar deemoedige houding in zich opneemt.De getuigen gaan achter hem staan,aan elke zijde een de stilte is geladen.

Onderwerp jezelf aan mij meisje,spreekt hij de stilte doorbrekend.

Het meisje kijkt hem aan en heft haar armen boven haar hoofd en kruist haar polsen.En neigt ze haar hoofd en zegt:La kajira.Daar op heemt hij een fiber en bindt haar handen snel en efficent.Hij verwijderd daarna de halsband van het meisje,en zegt tot haar zeg mij na meisje herhaald de woorden die Master haar toespreekt.

Ik meisje uit de plaats

Onderwerp mijzelf hierbij

Vrijwillig,volledig,en zonder enig voorbehoud

Aan Master van de Homestone

Als zijn meisje,zijn slavin,zijn bezit,zijn eigendom

Om mee te doen wat Hij beliefd.

Een van de getuigen stapt naar voren en bied Hem een fluwelen kussen aan waar op een prachtige gouden of metalen Ko-lar ligt.De andere getuigen zet de muziek aan die voor deze gelegeheid is uitgekozen.Als de eerste maten van de muziek klinken,neemt Hij de Ko-lar en legt die langzaam om de hals van het meisje.Dan neemt Hij de sleutel en vergrendeld hij de Ko-lar.Als Hij tevreden is over de vergrendeling van de Ko-lar bergt Hij de sleutel veilig op.Luisterend tot de laatste klanken van de muziek wegsterven kijken ze elkaar vol liefde in de ogen.Als de stilte is weergekeerd neemt het meisje het woord en zegt tot haar Master.

Dit meisje is nu uw eigendom Master.

Hij neemt het woord en steld haar drie vragen.

Wie was je,meisje antwoord zij

Wat ben je,Uw slavin Master.

Wat is je naam,De naam die U voor mij kiest Master.

Dan geeft Hij haar een nieuwe naam,Je heet vanaf nu,

Ja Master,dit meisje heet vanaf nu …………….

De getuigen openen een fles kalana uit de kelders van de Homestone,en schenken vier glazen in.Master en het meisje worden gefelisiteerd en een toost wordt uitgebracht op het welzijn van de Homestone.Master en zijn kaijra.Muziek klinkt opnieuw terwijl Hij haar fiber losmaakt en haar laat opstaan.Dan neemt Hij haar in zijn armen en drukt teder en vol passie een kus op haar voorhoofd.De getuigen laten Master en zijn kajira alleen zodat ze nog een tijdje kunnen na genieten.

Soorten Collars.

Trainings Collar.

Dit collar wordt gebruikt als de slavin nog in training is,later kan de Dominant besluiten als ze haar training/opleiding heeft volbracht een vast collar te geven.Het trainings collar is vaak een leren halsband met ringen eraan.En kan later vervangen worden door een stalen of rvs collar met slot.

Vast Collar.

Het vaste collar wordt vaak gegeven als de sub/slavin haar training heeft volbracht als totaalslavin of als tpe slavin in een 24/7 bdsm of gorean relatie.Dit collar kan bestaan uit een leren collar of een metalen collar.Wat vaak wordt afgesloten met een slotje of een inbus schroefje.Ook bestaat er een ketting met een slotje.Het is net wat de Dominant wil en mooi vind staan.

Leiband.

Dit is een collar met daaraan een leiband om de sub/slavin naar elke plaats die de Dominant wil te leiden.

Goreaanse Collar.

Een lichte platte metalen collar een teken van dienstbaarheid,functies van de Goreaanse collar herkenbaar maken dat de slavin/kajira bezit is.Maakt duidelijk wie de eigenaar is en maakt het gemakkelijk om de slavin aan te lijnen.Effecten Goraanse collar benadrukt de seksualiteit van de slavin/kajira.Het slot op deze collars kan varieren van een cilinder vormig slot tot een pen of schijf vorm.Op de vrouwen collar zitten 8 pennen of 8 schijfjes die samen het woord Kajira vormen